Albanian to Norwegian Translation

The best Albanian to Norwegian translation tool on the Internet.

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

Creating a translated version of your content can open up new opportunities for making more sales.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

Cultural importance is important; translate your content to connect culturally with your customers on an important cultural level. A language is the bridge that translates between two cultural differences, and it can help bridge the gap between two cultures to increase sales if you tailor your business to suit your target market.

Reason 2 graphic

Speak their language

By creating and publishing content in their native language, you are seen as a leader in your industry, instead of a follower.

Reason 3 graphic

Break barriers

You will gain more exposure for your brand and products, which in turn will lead to more potential clients for you. Improved exposure will also mean increased revenue for your company.

About Albanian to Norwegian Translation Tool

Our Albanian to Norwegian translation tool was made possible by the Google Translation API. All you have to do is type your translation along with your language pair in our innovative text box on the left-hand side of the page - it's easy!

Although the translating software in the Google Translate app is not 100% accurate it can still offer you an idea about what you are trying to translate without too much hassle. The phrase ‘hopefully one day it will be near perfect!’ is commonly used when people talk about how intelligent Google Translate has become in recent years so I think this sounds better than the original.

Të gjithë njerëzit në botën e mëdha të flasin shqipen. Njerëzit që nuk besojnë se është e lehtë për të ndihmuar për të bërë, duke përdorur këtë gjuhë, gjithçka që mund të përfshihet në bashkëvetësi. Për këtë arsye aplikacioni i tanishëm përkthehet nga amerikanët në shqip shumë të përditshme në një formë të thjeshtë dhe jash

Commonly spoken Albanian to Norwegian phrases

 • Shihemi me vone.

  Ser deg senere.

 • Kam etje.

  Jeg er tørst.

 • Ju lutemi thoni përsëri

  Si det igjen

 • Unë jam duke pastruar dhomën time.

  Jeg rydder rommet mitt.

 • I kënaqur që u njohëm

  Hyggelig å møte deg

 • si po shkon puna?

  Hvordan går det med jobben?

 • Kini kujdes ngarje.

  Vær forsiktig kjøring.

 • Do të kthehem më vonë.

  Jeg kommer tilbake senere.

 • Unë mendoj se ka shije të mirë.

  Jeg synes det smaker godt.

 • Ai është shumë i famshëm.

  Han er veldig kjent.

Frequently Asked Questions

How does Albanian to Norwegian Translation Work?
Is translation from Albanian to Norwegian free
Can we download this Albanian to Norwegian translation service?
How fast can this tool translate from Albanian to Norwegian online?
How accurate is this tool’s online Albanian to Norwegian translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation