Albanian to Spanish Translation

The easiest and most accurate way to translate from Albanian to Spanish.

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

By adding properly licensed translations of your content, you enable like-minded individuals in other countries to enjoy your content.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

Translated content is more personal and relevant to your customer, when properly translated. Using a translator allows your business to complete with the multilingual competition in your local area, leading to greater success for your company.

Reason 2 graphic

Speak their language

You'll save time and money by having one piece of content translated into another language instead of translating the same content into the same language several times.

Reason 3 graphic

Break barriers

The more you translate, the more you understand, ultimately resulting in a better understanding of your target audience (the people who are interested in buying from you).

About Albanian to Spanish Translation Tool

Our Albanian to Spanish translation tool is powered by the Google Translation API. Simply type a word in Albanian on the left-hand text box and click on the "Translate" button. Our app then translates your Albanian word, phrase, or sentence into Spanish within seconds.

Google Translate, although it isn't 100% accurate, will give you a good idea about what you want to say. You can change word order or omit parts of the translation and still get the main idea. This programme has become much more reliable in the last year and is still being improved by the team behind Google.

Më shumë se një milion personash në botën e përbashkët flet shqip. Nëse ju nuk e kuptoni këtë gjuhë, mundohuni të kuptoni përkthimin. Nëse keni nevojë që të kontaktoni me një person të huaj të cilit gjuha e përbashkët është ky gjuhë, kjo do të thotë se ju nuk do të marrni përfshirë në ndonjë rrjet social në të njëjtën kohë. Për të kontak

Commonly spoken Albanian to Spanish phrases

 • Faleminderit

  Gracias

 • Nuk mund të të dëgjoj.

  I No te oigo.

 • Më falni, jemi shitur.

  Lo siento, estamos agotados.

 • Nuk dua t'ju shqetësoj.

  No quiero molestarte.

 • Kini kujdes ngarje.

  Sea cuidadoso al manejar.

 • nuk më pëlqen.

  No me gusta.

 • Na vjen keq që ju shqetësoj.

  Perdón por molestarte.

 • Unë quhem ...

  Mi nombre es ...

 • Kam ftohtë.

  Tengo frío.

 • Unë nuk jam i martuar.

  No estoy casado.

Frequently Asked Questions

How does Albanian to Spanish Translation Work?
Is translation from Albanian to Spanish free
Can we download this Albanian to Spanish translation service?
How fast can this tool translate from Albanian to Spanish online?
How accurate is this tool’s online Albanian to Spanish translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation