Albanian to Hungarian Translation

Looking for Albanian to Hungarian translation? You are at the right place!

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Explore Projects with Pepper

Why Should You Translate Your Content?

By creating content in other languages, you can broaden your appeal to new markets and make additional sales by expanding in new areas.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

Marketing your product directly to a set market/culture/country?

Reason 2 graphic

Speak their language

Your target audience will not just understand the pure facts of the B2B industry, but will also understand the vision of where the industry is heading and what their role in it will be.

Reason 3 graphic

Break barriers

You're given the opportunity to refine your content to be more effective.

About Albanian to Hungarian Translation Tool

Our Albanian to Hungarian translation tool gives users the highly pertinent ability to translate between two different languages. Simply type your Albanian word, phrase or sentence into our innovative text box above and click "Translate." The app then translates your Albanian into Hungarian within seconds.

Although the Google Translate service is not 100% accurate it can still offer you a basic idea of what you are trying to translate regarding 500 words from/into Hungarian. The phrase ‘hopefully one day it will be near-perfect!’ is commonly used when people talk about how intelligent Google Translate has become in recent years so I think this sounds better than the original.

Është e njohur se mbi tri milion njerëz në botë flasin shqip. Për t'u përballur me gjuhën, duhet të jesh dëshpëruar, ose ç'do të dini. Në qoftë se nuk e dimë, një përdorim i shkëlqyeshëm i qoftë Tinder, përdorni appetitin për punët. Shprehu çfarë dëshironi, kuptu çfarë fëmijët dëgjojnë gjatë robërimit, ose përdorimin e argëtimit

Commonly spoken Albanian to Hungarian phrases

 • Unë jam i martuar.

  Házas vagyok.

 • A mjafton kjo?

  Ez elég?

 • Faleminderit shumë.

  Nagyon szépen köszönjük.

 • nuk më pëlqen.

  Nem szeretem.

 • Më falni, jemi shitur.

  Sajnálom, elfogytunk.

 • Kam etje.

  Szomjas vagyok.

 • Mirë se vini

  Üdvözöljük

 • Ndjehem mire.

  Jól érzem magam.

 • nuk e kuptoj.

  Nem ertem.

 • Vërtet?

  Igazán?

Frequently Asked Questions

How does Albanian to Hungarian Translation Work?
Is translation from Albanian to Hungarian free
Can we download this Albanian to Hungarian translation service?
How fast can this tool translate from Albanian to Hungarian online?
How accurate is this tool’s online Albanian to Hungarian translation?
English to Amharic TranslationEnglish to Armenian TranslationCebuano to Uzbek TranslationEnglish to Albanian TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Belarusian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationEnglish to Basque TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Dutch TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Czech TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Esperanto TranslationEnglish to Hindi TranslationEnglish to French TranslationEnglish to Galician TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to German TranslationEnglish to Greek TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationEnglish to Italian TranslationEnglish to Hausa TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Irish TranslationEnglish to Kurdish TranslationEnglish to Japanese TranslationEnglish to Javanese TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Korean TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kazakh TranslationEnglish to Kinyarwanda Translation