Armenian to Basque Translation

Get the best Armenian to Basque translation tool on the internet today.

0 words|0 characters
0 / 500
0 words|0 characters
0 / 500

Why Should You Translate Your Content?

More people in your target market will be able to read your website's content in their own language, increasing your chances of reaching new customers.

Reason 1 graphic

Be local, bo vocal

If you are doing business globally, translation is a must. The use of your personal language only to translate your product descriptions can cost you potential customers. A primary reason for this has to do with the varied cultures that exist within the countries you may be selling to. You must tailor your content to the culture of your potential customers; this is done through translation.

Reason 2 graphic

Speak their language

By having more people reading and interacting with your content, you're able to optimize your search engine optimization (SEO).

Reason 3 graphic

Break barriers

Your content is protected from online plagiarism.

About Armenian to Basque Translation Tool

Our Armenian to Basque translation tool, powered by the Google Translation API, allows you to show students and other members of your classroom community where they can see how their Armenian words are translated into Basque. Simply type a word, phrase, or sentence in Armenian on the left-hand text box and click on the "Translate" button. Our app then translates your Armenian word, phrase, or sentence into Basque within seconds.

Unfortunately, conversation translation from Armenian to Basque and vice versa is not accurate but you can still get the gist of what is being said if you simplify it for Google Translate. The software is improving all the time and Google works hard to make it better by upgrading bits and pieces of it all the time.

Millions of people around the world speak Armenian. People who are not familiar with the language may label it as difficult to learn due to its complex structure for those who previously spoke another language. While there are several websites out there which offer Armenian translation for a couple dollars, we believe that translating commonly used phrases shouldn’t be something you have to pay for, which is why our app allows you to do it for free. This is the true purpose of this tool, to allow you to communicate with those who speak Basque as well as informally understand Basque, or at least what is being said by those who decide to speak in this language.

Commonly spoken Armenian to Basque phrases

 • Կտեսնվենք.

  Gero arte.

 • Լավ միտք.

  Burutazio ona.

 • Ես սոված եմ.

  Gose naiz.

 • Ճիշտ է.

  Hori bai.

 • Հենց այնտեղ.

  Hortxe bertan.

 • Ես պատրաստվում եմ հեռանալ։

  alde egingo dut.

 • Ինձ դուր է գալիս նա:

  Niri gustatzen zait.

 • Ես միայն խորտիկ եմ ուզում:

  Mokadutxo bat besterik ez dut nahi.

 • Չիկագոն շատ է տարբերվում Բոստոնից.

  Chicago oso ezberdina da Bostonetik.

 • Ես ծարավ եմ.

  Egarri naiz.

Frequently Asked Questions

How does Armenian to Basque Translation Work?

We use Microsoft, Google or any other cloud based machine translated systems to translate text. You type any sentence or phrase in Armenian and the language translation server does the rest. It uses artificial intelligence to analyse what you have written and returns the translated text to you in Basque.

Is translation from Armenian to Basque free

Yes, our content translation tool is absolutely free and there are no restrictions on using it for both personal or commercial use! :

Can we download this Armenian to Basque translation service?

Սեղնեն էր եվրոպաններին, եթենեն այն համասնական էր, որ Կանասն էր եկեղեցին հետ, ապա դուք չեք անել էր ե

How fast can this tool translate from Armenian to Basque online?

The Armenian to Basque translation is powered by Google and Microsoft APIs. Near-immediate results are delivered thanks to our integration.

How accurate is this tool’s online Armenian to Basque translation?

Machine translations help you to get a rough idea of what a message is saying, such as if you were to translate from Armenian to Basque. An online translator — one example — will go through all the possible combinations compared to the words and phrases that make up both languages and match them up with other words equal in both languages. This way it can figure out what words and phrases mean both ways around when translated so it can match up with other words equal in both languages. If you want better contextual translation or accurate translation, visit Pepper Content’s language services (https://www.peppercontent.io/translation-services/) and get your content translated by expert translators!

Cebuano to Uzbek TranslationEnglish to Arabic TranslationEnglish to Amharic TranslationEnglish to Indonesian TranslationEnglish to Azerbaijani TranslationArabic to Hungarian TranslationEnglish to Bosnian TranslationEnglish to Chinese-traditional TranslationEnglish to Chinese TranslationEnglish to Cebuano TranslationEnglish to Corsican TranslationAfrikaans to Sindhi TranslationEnglish to Catalan TranslationEnglish to Bulgarian TranslationEnglish to Danish TranslationEnglish to Estonian TranslationEnglish to Slovenian TranslationEnglish to Georgian TranslationAfrikaans to Slovak TranslationEnglish to Frisian TranslationEnglish to Croatian TranslationEnglish to Hebrew TranslationEnglish to Haitian Creole TranslationArabic to Armenian TranslationBosnian to Urdu TranslationArabic to Pashto TranslationCzech to Maori TranslationEnglish to Hawaiian TranslationEnglish to Icelandic TranslationChinese-traditional to Bosnian TranslationAmharic to Tagalog TranslationEnglish to Hmong TranslationEnglish to Hungarian TranslationEnglish to Igbo TranslationEnglish to Javanese TranslationArabic to Amharic TranslationEnglish to Japanese TranslationAmharic to Spanish TranslationEnglish to Khmer TranslationEnglish to Kinyarwanda TranslationEnglish to Kazakh TranslationCebuano to Vietnamese TranslationEnglish to Lao TranslationEnglish to Macedonian TranslationEnglish to Malagasy TranslationEnglish to Mongolian TranslationEnglish to Maltese TranslationEnglish to Marathi TranslationEnglish to Myanmar (Burmese) TranslationEnglish to Norwegian Translation